Dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

12-Jan-2020 12:27 by 4 Comments

Dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas - Mature lady chat

Ang paglapag naman ng mula California, USA hanggang Pilipinas.Ito rin ang nagpasimula sa internasyunal na paglalakbay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga eroplano.

dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-47dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-89dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-31dahilan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-10

Ang dyip pangmilitar naman ang sinasabing pinagmulan ng pampasaherong dyipni na lumaganap pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Umunlad din ang transportasyong pandagat noong panahon ng mga Amerikano.Noong 1917, ang Manila-Dagupan Railway na pagmamay-ari ng mga Ingles ay binili ng pamahalaang Amerikano. na kilala ngayon bilang Philippine National Railways (PNR).Pinahaba at pinalawak nito ang mga riles ng tren hanggang La Union sa hilaga at Albay sa timog.Nagtatag ng isang syudad sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo.Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ang parsiyal na pagsasarili ay iginawad noong 1935, bilang paghahanda sa isang ganap ng kalayaan mula sa Estados Unidos noong 1945.

Ngunit ang 10-taong transisyon mula sa komonwelt patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano nagsimula ang sistema ng transportasyon sa ating bansa?Malaki ba ang pinagbago ng transportasyong Pilipino sa pagdaan ng panahon?Ang pagtatayo ng mga linya ng tren ang nagpaunlad sa mga pook na dinaraanan nito.Ito rin ang naging dahilan ng pagdami ng mga lungsod.Maaari itong magsakay ng apat hanggang anim na pasahero.