Chaturika sex

03-Jun-2020 21:37 by 3 Comments

Chaturika sex - Chat with mistress

I mitt hemland Nepal så präglas utbildningsläran av landets karaktär av primativt jordbruksland med ovilja hos föräldrarna att sända sina barn till skolan, särskilt flickor.

Inom Vajrayana så är det mest magiska ritualer, yoga och tantrism.

Trots att Kina inte heller är helt perfekt så hade jag lika stor chans att hamna uppe i de Nepalska bergen. Jag skulle gärna berätta om buddhismen och mina tankar kring den. Det är faktiskt den fjärde största religionen i världen.

Läs mer om Nepal här om både fördelar och nackdelar men även landet som helhet också. Men en sak som skiljer buddhismen från de andra världsreligionerna är deras syn på gud.

Dem försöker tillgodose behovet av sjukvård, rent dricksvatten, bränsle, ökad kommunikation och bättre utbildning.

Flertal personer speciellt barn beräknas lida av undernäring och sjukdomar som struma, blindhet och mental efterblivenhet.

Läsning är det enda jag kan riktigt bra eftersom att min Farfar har lärt mig och min syster Nepal är ett av världens fattigaste länder där ca 37% av befolkningen är under 15 år och 83% bor på landsbyggden ofta i avlägsna och svårtillgängliga byar, i bergslandskapet där det enda problemet är fattigdom samt kampen mot djur som pumor och andra levande varelser.

Fattigdomen har dock minskat från 42%-31% dem senaste 5 åren.

Dock så har den Nepalska befolkningen lyckats öka ekonomi i samband med att fattigdomsprocenten har sänkts med hjälp av att de börjat sälja sina grödor och varor men mycket mer krävs om Nepal ska nå över fattigdomsstrecket.

Man önskar ju att att få ett lands ekonomi och ordning i balans var så enkelt men det är det verkligen inte. Ska man ta tag i det i egna händer och försöka se till så att barn börjar gå i skolan, sjukhus och medicinsk vård blir gratis och möjligtvis byta ut grusvägarna mot nya asfalterade vägar?

Skillnaderna ligger mest hur de religiösa livet ser ut. Man skulle kunna jämföra en buddhistisk munk med de kristna munkar och nunnorna.

Sedan blir det en stor skillnad om man lever som en munk eller lever som en ”vanlig” människa. Man kan hitta stora likheter mellan buddhismen och hinduismen.

Jag har lite förståelse över hur det är att leva som en munk genom att min bror är en. Det finns de som tycker att buddhismen är en del av hinduismen.

  1. Sex date roulette 12-Aug-2020 17:22

    I streaming my camera in different places..bedrooms,kitchen,pool,jacuzzi,shower ..